Zarządzenie nr 49 Rektora UJ z 9 lipca 2018 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 49
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 09 lipca 2018 r.
W sprawie: utworzenia na Wydziale Filozoficznym UJ stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie kulturoznawstwo

Data publikacji: 09.07.2018
Osoba publikująca: Rafał Kotarba