Zarządzenie nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 56
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 11 lipca 2016 r.
W sprawie: Regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Data publikacji: 12.07.2016
Osoba publikująca: Rafał Kotarba