Zarządzenie nr 38 Rektora UJ z 3 czerwca 2016 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 38
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 03 czerwca 2016 r.
W sprawie: zmian w Regulaminie pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 03.06.2016
Osoba publikująca: Rafał Kotarba