Zarządzenie nr 37 Rektora UJ z 2 czerwca 2016 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 37
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 02 czerwca 2016 r.
W sprawie: wprowadzenia Regulaminu udostępniania podmiotom zewnętrznym znaków towarowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zgłaszania nowych znaków towarowych Uniwersytetu Jagiellońskiego przez jednostkę organizacyjną UJ

Data publikacji: 03.06.2016
Osoba publikująca: Rafał Kotarba