Zarządzenie nr 24 Rektora UJ z 25 kwietnia 2016 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 24
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 25 kwietnia 2016 r.
W sprawie: organizacji kongresów, konferencji, sympozjów, zjazdów oraz seminariów w Uniwersytecie Jagiellońskim (nie dotyczy Collegium Medicum)

Data publikacji: 25.04.2016
Osoba publikująca: Rafał Kotarba