Zarządzenie nr 121 Rektora UJ z 16 grudnia 2015 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 121
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 16 grudnia 2015 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ankietowego systemu oceny zajęć dydaktycznych

Data publikacji: 18.12.2015
Osoba publikująca: Rafał Kotarba