Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie Rektora nr 48/07

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 48/07
Data wytworzenia: 31 lipca 2007 r.
W sprawie: zmian w Regulaminie przydziału miejsc w hotelach asystenckich, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 16 Rektora UJ z 24 marca 2000 roku
Pobierz plik