Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.2

Zarządzenie Rektora nr 37

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 37
W sprawie: zmian w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 5 Rektora UJ z 2007 roku dot. wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych i za prowadzenie studiów podyplomowych w roku akademickim 2007/2008
Pobierz plik