Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.2

Zarządzenie Rektora nr 32

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 32
W sprawie: zmiany treści § 7 ust. 8 zarządzenia nr 27 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 czerwca 2007 roku dotyczącego realizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).
Pobierz plik