Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie Rektora nr 20/07

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 20/07
Data wytworzenia: 21 maja 2007 r.
W sprawie: zmian w § 1 zarządzenia nr 11 Rektora UJ z 3 kwietnia 2007 roku dot. zmian w strukturze administracji ogólnouczelnianej UJ
Pobierz plik