Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 41 Rektora UJ z dnia 16 kwietnia 2024 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 41
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 16 kwietnia 2024 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (nie dotyczy Collegium Medicum) (z późn. zm.)
Pobierz plik