Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.1

Zarządzenie nr 23/CM Prorektora ds. Collegium Medicum z 14 września 2023 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 23_CM
Wytworzył: Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Data wytworzenia: 14 września 2023 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 15 Prorektora ds. Collegium Medicum z dnia 7 października 2019 roku w sprawie zasad wypłacania i zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium doktoranckiego doktorantom Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu z późn. zm.
Zarządzenie nr 23 Prorektora ds. CM