Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 90 Rektora UJ z dnia 8 września 2023 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 90
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Piotr Jedynak
Data wytworzenia: 08 września 2023 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 73 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku w sprawie zasad wypłacania i zwrotu nienależnie wypłaconego stypendium doktoranckiego doktorantom w szkołach doktorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu) (z późn. zm.) (nie dotyczy Collegium Medicum)
Pobierz plik