Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 7/CM Prorektora ds. Collegium Medicum z 8 marca 2023 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 7_CM
Wytworzył: Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Data wytworzenia: 08 marca 2023 r.
W sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1 Prorektora ds. Collegium Medicum z 20 stycznia 2020 roku w sprawie zasad zbycia aktywów trwałych uniwersyteckiego podmiotu leczniczego, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego
Zarządzenie nr 7 prorektora ds. CM