Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 131 Rektora UJ z dnia 21 listopada 2022 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 131
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 21 listopada 2022 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie zasad tworzenia i znoszenia studiów, wytycznych w zakresie projektowania programów studiów oraz zasad zmiany programów studiów na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich (nie dotyczy Collegium Medicum)
Pobierz plik