Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.1

Zarządzenie nr 21/CM Prorektora ds. Collegium Medicum z 15 czerwca 2022 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 21_CM
Wytworzył: Prorektor ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Data wytworzenia: 15 czerwca 2022 r.
W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21 Prorektora ds. Collegium Medicum z 15 czerwca 2022 roku