Zarządzenie nr 131 Rektora UJ z dnia 16 listopada 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 131
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 16 listopada 2021 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie dofinansowania do kosztów kwarantanny oraz kosztów testów w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 dla studentów i doktorantów, w tym kształcących się w szkołach doktorskich, wyjeżdżających za granicę w celu realizacji części programu kształcenia w ramach ogólnouczelnianych porozumień bilateralnych (nie dotyczy Collegium Medicum)
Pobierz plik