Zarządzenie nr 130 Rektora UJ z dnia 15 listopada 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 130
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 15 listopada 2021 r.
W sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim
Pobierz plik