Zarządzenie nr 129 Rektora UJ z dnia 15 listopada 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 129
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 15 listopada 2021 r.
W sprawie: trybu wnoszenia i zasad ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie na Uniwersytecie Jagiellońskim postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego oraz pokrywania przez Uniwersytet Jagielloński kosztów postępowań w sprawie nadania tytułu profesora nauczycielom akademickim zatrudnionym na Uniwersytecie Jagiellońskim (nie dotyczy Collegium Medicum)
Pobierz plik