Zarządzenie nr 127 Rektora UJ z dnia 5 listopada 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 127
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 05 listopada 2021 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 13 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2017 roku w sprawie wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę pedagogiczną nad studentami studiów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego odbywającymi praktyki pedagogiczne w szkołach i placówkach oświatowych (z późn. zm.)
Pobierz plik