Zarządzenie nr 76 Rektora UJ z dnia 9 lipca 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 76
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. rozwoju prof. dr hab. Jarosław Górniak
Data wytworzenia: 09 lipca 2021 r.
W sprawie: programów doktorskich w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2021/2022 oraz zmiany zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 26 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia programów doktorskich w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu (z późn. zm.)

Data publikacji: 13.07.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba