Zarządzenie nr 77 Rektora UJ z dnia 9 lipca 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 77
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. rozwoju prof. dr hab. Jarosław Górniak
Data wytworzenia: 09 lipca 2021 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania użytkowników kluczowych w ramach Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią oraz ustalenia zakresu obowiązków użytkowników kluczowych i zasad przyznawania dodatków specjalnych z tytułu powierzenia dodatkowych zadań

Data publikacji: 12.07.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba