Zarządzenie nr 55 Rektora UJ z dnia 26 maja 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 55
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 26 maja 2021 r.
W sprawie: zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim (nie dotyczy Collegium Medicum)

Data publikacji: 27.05.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba