Zarządzenie nr 34 Rektora UJ z dnia 6 kwietnia 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 34
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 06 kwietnia 2021 r.
W sprawie: podniesienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach poczty elektronicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zmiany zarządzenia nr 108 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania Centralnej Poczty Elektronicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (z późn. zm.)

Data publikacji: 06.04.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba