Zarządzenie nr 19 Rektora UJ z dnia 19 lutego 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 19
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 19 lutego 2021 r.
W sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

Data publikacji: 22.02.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba