Zarządzenie nr 18 Rektora UJ z dnia 17 lutego 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 18
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 17 lutego 2021 r.
W sprawie: dofinansowania do kosztów kwarantanny oraz kosztów testów w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 dla studentów i doktorantów, w tym kształcących się w szkołach doktorskich, wyjeżdżających za granicę w celu realizacji części programu kształcenia w ramach ogólnouczelnianych porozumień bilateralnych (nie dotyczy Collegium Medicum)

Data publikacji: 17.02.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba