Zarządzenie nr 17 Rektora UJ z dnia 16 lutego 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 17
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 16 lutego 2021 r.
W sprawie: utworzenia Biura Inspektora Ochrony Danych w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 16.02.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba