Zarządzenie nr 16 Rektora UJ z dnia 9 lutego 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 16
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 09 lutego 2021 r.
W sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Data publikacji: 10.02.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba