Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z dnia 8 lutego 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 15
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 08 lutego 2021 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 15 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych (z późn. zm.)

Data publikacji: 08.02.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba