Zarządzenie nr 5 Rektora UJ z dnia 13 stycznia 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 5
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 13 stycznia 2021 r.
W sprawie: utworzenia Biura Rzecznika Praw i Wartości Akademickich w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 13.01.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba