Zarządzenie nr 1 Rektora UJ z dnia 4 stycznia 2021 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 1
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 04 stycznia 2021 r.
W sprawie: okresowych ocen nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 07.01.2021
Osoba publikująca: Rafał Kotarba