Zarządzenie nr 140 Rektora UJ z dnia 1 grudnia 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 140
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 01 grudnia 2020 r.
W sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Studiów Międzykulturowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Data publikacji: 02.12.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba