Zarządzenie nr 131 Rektora UJ z dnia 17 listopada 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 131
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 17 listopada 2020 r.
W sprawie: zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Data publikacji: 19.11.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba