Zarządzenie nr 134 Rektora UJ z dnia 18 listopada 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 134
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 18 listopada 2020 r.
W sprawie: utworzenia Centrum Programu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej LSE IDEAS na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Data publikacji: 19.11.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba