Zarządzenie nr 133 Rektora UJ z dnia 18 listopada 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 133
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 18 listopada 2020 r.
W sprawie: utworzenia Biura Projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój” w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 19.11.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba