Zarządzenie nr 130 Rektora UJ z dnia 17 listopada 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 130
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 17 listopada 2020 r.
W sprawie: zmiany nazwy Pracowni Retoryki Logicznej na Pracownia Filozofii Języka i Umysłu w Instytucie Filozofii Wydziału Filozoficznego UJ

Data publikacji: 19.11.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba