Zarządzenie nr 110 Rektora UJ z dnia 9 października 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 110
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 09 października 2020 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 107 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 grudnia 2019 roku w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej i legitymacji doktoranta wydawanych przez Uniwersytet Jagielloński

Data publikacji: 12.10.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba