Zarządzenie nr 109 Rektora UJ z dnia 1 października 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 109
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 01 października 2020 r.
W sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 05.10.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba