Zarządzenie nr 87 Rektora UJ z 31 lipca 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 87
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 31 lipca 2020 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 72 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2019 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Data publikacji: 31.07.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba