Zarządzenie nr 86 Rektora UJ z 31 lipca 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 86
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 31 lipca 2020 r.
W sprawie: zasad ustalania wysokości i pobierania opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą oraz warunków i trybu zwalniania z tej opłaty

Data publikacji: 31.07.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba