Zarządzenie nr 85 Rektora UJ z 31 lipca 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 85
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 31 lipca 2020 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (z późn. zm.)

Data publikacji: 31.07.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba