Zarządzenie nr 84 Rektora UJ z 31 lipca 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 84
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 31 lipca 2020 r.
W sprawie: utworzenia Centrum Badań Mózgu

Data publikacji: 31.07.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba