Zarządzenie nr 83 Rektora UJ z 28 lipca 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 83
Wytworzył: z upoważnienia Rektora UJ Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej prof. dr hab. Jacek Popiel
Data wytworzenia: 28 lipca 2020 r.
W sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac

Data publikacji: 28.07.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba