Zarządzenie nr 51 Rektora UJ z 20 maja 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 51
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 20 maja 2020 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 stycznia 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia naboru za pośrednictwem systemu, zasad pobierania oraz wysokości opłaty rekrutacyjnej, listy dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz szczegółowego harmonogramu rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Data publikacji: 21.05.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba