Zarządzenie nr 50 Rektora UJ z 18 maja 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 50
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 18 maja 2020 r.
W sprawie: szczegółowej procedury potwierdzania efektów uczenia się oraz trybu przyjęcia na studia na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się

Data publikacji: 19.05.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba