Zarządzenie nr 49 Rektora UJ z 18 maja 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 49
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 18 maja 2020 r.
W sprawie: Funduszu wsparcia dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Data publikacji: 19.05.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba