Zarządzenie nr 48 Rektora UJ z 18 maja 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 48
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 18 maja 2020 r.
W sprawie: wysokości oraz terminów wnoszenia opłaty rekrutacyjnej i opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku w roku akademickim 2020/2021

Data publikacji: 19.05.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba