Zarządzenie nr 36 Rektora UJ z 7 kwietnia 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 36
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 07 kwietnia 2020 r.
W sprawie: zmiany zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 października 2019 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Data publikacji: 07.04.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba