Zarządzenie nr 27 Rektora UJ z 17 marca 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 27
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 17 marca 2020 r.
W sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy Collegium Medicum)

Data publikacji: 17.03.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba