Zarządzenie nr 29 Rektora UJ z 16 marca 2020 roku

Rodzaj: Zarządzenie
Nr: 29
Wytworzył: Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
Data wytworzenia: 16 marca 2020 r.
W sprawie: przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z zawieszeniem kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Data publikacji: 16.03.2020
Osoba publikująca: Rafał Kotarba